Workify tillför värde för alla på åkeriet

Frigör värdefull tid som ni kan ägna åt fler kunduppdrag och utveckling av företaget

Transportledare

Transportledaren är en nyckelperson på åkeriet. Transportledaren på ett mindre åkeri har ofta stort ansvar, hög arbetsbelastning och långa arbetsdagar.

Förare

Förare på små och medelstora åkerier jobbar ofta självständigt i en komplex verklighet med ständiga förändringar och på långt avstånd från ledning, kontor och administration.

Administratör

Att vara administratör på ett litet eller medelstort åkeri innebär ofta att man har ansvar för åkaradministration, fakturering, leverantörsfakturor och löneutbetalningar.

Ägare/VD

Ägaren eller VDn på ett mindre åkeri jobbar ofta operativt i bolaget, antingen som förare eller transport-ledare. I många fall både och.

Beställare

Som litet eller medelstort åkeri är det viktigt att vara en proffsig och pålitlig leverantör till sina kunder.

Testa Workify

Självklart ska ni testa systemet innan ni bestämmer er!

Vi skapar ett konto och vägleder er i starten genom några grundläggande inställningar och kopplar ihop er med ekonomisystemet, sedan kör ni. De flesta är igång inom ett par timmar.

Då vi fakturerar i efterskott ger det er en hel månad att bestämma er om ni vill fortsätta. Vill ni inte fortsätta, skickas ingen faktura och vi stänger ner kontot, det vill säga, ni förbinder er inte till något.

Testa gratis