Ägare/VD

Ägaren eller VDn på ett mindre eller medelstort åkeri eller entreprenadföretag jobbar ofta operativt i bolaget, antingen som förare eller transportledare. I många fall både och.

Ägare eller VD är dessutom ansvarig för verksamhetens ekonomi och lönsamhet. Många gånger är det dessutom samme person som ägnar kvällar och helger åt tidskrävande administration. Förutom detta förväntas ägaren/VDn vara den i bolaget som arbetar strategiskt, sätter mål för verksamheten och utvecklar företaget framåt. Detta är ett arbete som många gånger får stryka på foten då varken tiden eller informationen finns.

På många åkerier sker stor del av det administrativa arbetet fortfarande manuellt. Man använder telefonen för att ringa ut order, förarna skriver handskrivna fraktsedlar och administratören får manuellt lägga in fakturaunderlagen för att kunna fakturera kund. Detta arbetssätt ger ägaren/VD små möjligheter att på ett enkelt sätt få överblick och kontroll över verksamheten.

Med Workify blir livet ett helt annat.

Christian Nero ägare på Neros Åkeri - en av kunderna som använder Workify

I Workify får du som ägare/VD:

  • Överblick över verksamhetens alla delar i ett system
  • Effektivare arbetsprocesser vilket sparar både tid och pengar
  • Snabbare fakturering vilket möjliggör förbättrad likviditet
  • Möjlighet att sätta mål och analysera verksamheten
  • Mer tid över till strategiskt arbete och kundutveckling
  • Inblick och kontroll som gör att du kan sova gott om nätterna

Åkerier som redan valt Workify

Läs hur några av de åkerier som använder Workify idag upplever att deras vardag förändrats och hur digitaliseringen påverkar deras åkeri.

Till kundreferenser

Nyfikna på Workify?

Vi berättar gärna mer om Workify och på vilket sätt systemet skulle kunna underlätta för er. Välj något av nedanstående alternativ så hör vi av oss!

Kontakta mig

Boka demo

Testa gratis