Vi tänker digitalisera åkeribranschen

Är ni med?

Vårt kundlöfte och vår vision

Workify är ett system för orderhantering utvecklat specifikt för åkeribranschen. Med Workify skapar vi genuint affärsvärde för våra kunder – både idag och imorgon. Vår vision är att digitalisera och framtidssäkra åkeribranschen.

Teamet bakom Workify

I dag är vi ca 12 personer som arbetar med Workify i olika roller. I teamet ingår VD, säljare, utvecklare, marknadsförare och kundsupport. Vår verksamhet växer och utvecklas. Under 2023 kommer vi att rekrytera fler till vårt dreamteam.

Historik

Historien om Workify tar sin början under en Innovationsdag på Hiab i Hudiksvall i januari 2017. Syftet med dagen var att samla kunder och anställda för att ta fram 100 idéer på temat digitalisering. En av frågorna som ställdes under dagen var "Hur kan vi använda digitalisering för att förbättra vår eller våra kunders affärsmodell?" Ett av svaren ledde fram till den lösning vi idag kallar Workify.

Vårt arbetssätt

Anledningen att vi startade Workify var att vi såg ett behov på marknaden som vi kunde lösa. Vår mission är att utveckla och sälja system som på riktigt gör skillnad för våra kunder. Vi vill att Workify ska underlätta våra kunders vardag och effektivisera deras arbete så de kan lägga mer tid på det som är roligt och samtidigt bli mer framgångsrika och lönsamma.

Karriär

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med kunniga och driftiga personer. Har du erfarenhet och kompetens som krävs för att vara med och utveckla en startup till en marknadsledare? Då kanske du skulle passa bra i vårt team!

Insikter

Insikter är en artikelserie för att ta tempen på transport- och logistikbranschen och få svar på frågorna hur trenderna ser ut, vilka utmaningar och möjligheter som väntar runt hörnet och hur branschen måste förändras för att fortsätta vara konkurrenskraftig framgent.