Workify - det enda system åkeriet behöver

Ni betalar endast för de moduler ni behöver och använder

Allt ni behöver i ett system

Workify digitaliserar hela flödet – från kundorder till fakturering. Ni får överblick över hela verksamheten i ett system och alla i teamet får tillgång till den information de behöver. Workify fungerar lika bra i mobilen som i datorn.

Order

Används för transportledning och orderhantering i åkeriet. Det är även möjligt att använda modulen för att hantera externa lejåkare. Ordermodulen är basen i Workify och ingår alltid.

Kundportal

Används för att era kunder ska kunna lägga beställningar hos er när det passar dem, direkt via nätet eller från appen. På så sätt kan ni ta emot kundorder även om ni själva inte är tillgängliga.

Uthyrning

Används för att hålla koll på containers och annan utrustning åkeriet hyr ut. Ni ser var er utrustning är, hur länge den varit där och vem som ska betala hyran.

Underhåll

Betatestning pågår.

Integration

Används för elektronisk överföring av fakturaunderlag och synkronisering av registeruppgifter. Används framförallt av personen som sköter administrationen i åkeriet.

Projekt

Lanseras under 2023.

Tidrapportering

Används för arbetstidsregistrering samt redovisning av arbetad tid mot arbetsordrar. Används främst av förarna samt administratören på åkeriet.

Rapport

Lanseras under 2023.

Testa Workify 

Självklart ska ni testa systemet innan ni bestämmer er!

Vi skapar ett konto och vägleder er i starten genom några grundläggande inställningar och kopplar ihop er med ekonomisystemet, sedan kör ni. De flesta är igång inom ett par timmar.

Då vi fakturerar i efterskott ger det er en hel månad att bestämma er om ni vill fortsätta. Vill ni inte fortsätta, skickas ingen faktura och vi stänger ner kontot, det vill säga, ni förbinder er inte till något.

Boka demo