Workify - det enda system åkeriet behöver

Ni betalar endast för de moduler ni behöver och använder

Allt ni behöver i ett system

Workify digitaliserar hela flödet – från kundorder till fakturering. Ni får överblick över hela verksamheten i ett system och alla i teamet får tillgång till den information de behöver. Workify fungerar lika bra i mobilen som i datorn.

Order

Används för transportledning och orderhantering i åkeriet. Det är även möjligt att använda modulen för att hantera externa lejåkare. Ordermodulen är basen i Workify och ingår alltid.

Kundportal

Används för att era kunder ska kunna lägga beställningar hos er när det passar dem, direkt via nätet eller från appen. På så sätt kan ni ta emot kundorder även om ni själva inte är tillgängliga.

Rapport

Lanseras under 2024.

Uthyrning

Används för att hålla koll på containers och annan utrustning åkeriet hyr ut. Ni ser var er utrustning är, hur länge den varit där och vem som ska betala hyran.

Projekt

Används som ett komplement till ordermodulen för att enkelt och smidigt kunna planera, utföra, fakturera och följa upp projektarbeten. Även UE/lejåkare går att hantera i projektmodulen.

Integration

Används för elektronisk överföring av fakturaunderlag och synkronisering av registeruppgifter. Används framförallt av personen som sköter administrationen i åkeriet.

Externorder

Används för att skicka ordrar till lejåkare utan att behöva lägga upp dem som användare på ditt konto i Workify. Det gör att du kan fakturera direkt efter avslutat jobb, och sedan enkelt stämma av lejåkarens faktura mot rätt ordernummer.

Tidrapportering

Används för arbetstidsregistrering samt redovisning av arbetad tid mot arbetsordrar. Används främst av förarna samt administratören på åkeriet.

Underhåll

Betatestning pågår.

Testa Workify 

Självklart ska ni testa systemet innan ni bestämmer er!

Vi skapar ett konto och vägleder er i starten genom några grundläggande inställningar och kopplar ihop er med ekonomisystemet, sedan kör ni. De flesta är igång inom ett par timmar.

Då vi fakturerar i efterskott ger det er en hel månad att bestämma er om ni vill fortsätta. Vill ni inte fortsätta, skickas ingen faktura och vi stänger ner kontot, det vill säga, ni förbinder er inte till något.

Testa Workify