Möjliggör integration med åkeriets ekonomisystem

Integration

Modulen Integration används för elektronisk överföring av fakturaunderlag och synkronisering av registeruppgifter. Används framförallt av personen som sköter administrationen i åkeriet.

Varför Integrationsmodul?

Integrationsmodulen möjliggör integration av Workify med ert faktureringssystem. Med modulen Integration snabbar ni upp faktureringsprocessen och minimerar risken för fel orsakade av den mänskliga faktorn. Tiden ni behöver lägga ner per faktura blir betydligt kortare vilket gör att ni sparar både värdefull tid och pengar. Enklare fakturering gör att många fakturerar oftare, vilket ger en bättre likviditet i firman.

Skärmdump ur Integrationsmodulen i Workify Affärssystem. Visar att Workify affärssystem går att integrera med Visma, Fortnox och Björn Lundén .

Värde för åkeriet

  • Fakturaunderlagen överförs automatiskt via API till faktureringssystemet - slipper skapa fakturorna manuellt
  • Risken för fel orsakade av mänskliga faktorn minimeras
  • Faktureringen blir enklare och går fortare vilket sparar värdefull tid
  • Mer kontinuerlig fakturering kan förbättra likviditeten
  • Ökad spårbarhet mellan Order och Faktura

Funktioner

  • Skapa Enskild Faktura eller Samlingsfaktura
  • Välj vilken data som ska skickas med på fakturan
  • Stöd för Kostnadsställe/Resultatenhet
  • Skapa ny Kund/Artikel i faktureringssystemet vid överföring

 

Intresserad av denna modul?

Ange dina uppgifter i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Telefon

Läs våra villkor och integritetspolicy